Custom Search

Friday, December 26, 2008

God Jul!

I hope everyone is having a wonderful Christmas!
Remélem, mindenkinek remekül telik a karácsony!

This is a picture from our window - from last winter, this winter it wasn't so beautiful yet...
Ez a kép az ablakunkból készült - tavaly télen; idén még nem volt ilyen szép...

Merry Christmas by Andrea Gerak

Bookmark and Share

Saturday, August 09, 2008

Tuesday, July 01, 2008

Stadsmission

Two nice old houses in Gamla Stan, at Stortorget. The white one is the City Mission, a charity establishment for the homeless and needy.
Két szép régi épület Gamla Stanban, a Stortorgeten. A fehér a Városi Misszió, egy jótékonységi intézmény a hajléktalanok és egyéb rászorulók számára.

Stadtsmission, Stockholm


Bookmark and Share

Saturday, June 28, 2008

Houses at Riddarholmen

A simple picture on a nice sunny spring day.
Egy egyszerű kép, egy szép tavaszi napon.

Houses at Riddarholmen, Stockholm


Bookmark and Share

Wednesday, June 25, 2008

Kornhamnstorg

One of the liveliest spots in Stockholm
Az egyik legélettelibb pont Stockholmban.


Kornhamnstorg, Stockholm


Bookmark and Share

Sunday, June 22, 2008

Subway art at Globen

Subway art at Globen, Stockholm 2

Subway art at Globen, Stockholm 2


Bookmark and Share

Thursday, June 19, 2008

Green Stockholm

Can it get more relaxing than this?
Lehet ennél relaxálóbb?

Fountain at Kungstradgarden, at the very heart of the city.
Szökőkút a Kungstradgardenben, a város kellős közepén.

Fountain at Kungstradgarden


Bookmark and Share

Monday, June 16, 2008

Lizard on the wall

When you walk around St.Maria Magdalena church, on the opposite side of the street you can see all kind of creatures on the wall, like this one.
Amikor a St.Maria Magdalena templom környékén sétálsz, mindenféle teremtményeket láthatsz az utca másik oldalán lévő falon, mint ez itt.

Lizard on the wall


Bookmark and Share

Friday, June 13, 2008

Little stones

Got inspired by the previous sunny afternoon pic, so here's another one.
Ihletet kaptam az előző napfényes délutáni képről, ezért itt egy másik.

Walking in Gamla Stan, the old town in Stockholm is not for high heels...
A stockholmi óváros, a Gamla Stan, nem alkalmas arra, hogy magassarkúban sétafikáljunk...

Stones


Photo licensing, business enquiries, general requests or questions that wouldn't fit into a comment here: gerakandrea@gmail.com

Bookmark and Share

Tuesday, June 10, 2008

Mystery solved

So here is the solution to the riddle of this picture which was taken from the Royal Castle. Isn't it easy now? :-)
Szóval, itt a rejtély megoldása: ez a fotó a Királyi Palota mellől készült. Így már könnyű, ugye? :-)

Royal Castle, Stockholm

And if we are here, let's take a closer look at the palace from another spot.
És ha már itt vagyunk, vessünk egy közelebbi pillantást a palotára, egy másik pontról!

Royal Palace, Stockholm


Photo licensing, business enquiries, general requests or questions that wouldn't fit into a comment here: gerakandrea@gmail.com

Friday, June 06, 2008

Blue&Yellow

I didn' forget to reveal this secret place, I promise that will be the very next one.
Nem felejtettem el, hogy leleplezzem ezt a titokzatos helyet, ígérem, tényleg az lesz a következő bejegyzés.

But I'm sure you will be fine with this one now for 6th of June, the National Holiday of Sweden.
De biztos vagyok benne, hogy ma, június 6-án megfelel ez a bejegyzés is.

This is so new for the Swedish that the majority of people still consider Midsommar as The Real Big Swedish National Holiday. According to a survey by today's Dagens Nyheter, not even 25% of surveyed people (more than 2000 persons) celebrate 6th of June.
Ez az ünnep annyira új a svédek számára, hogy az emberek többsége még mindig a Midsommart tartja az Igazi Nagy Svéd Nemzeti Ünnepnek. A Dagens Nyheter mai számának felmérése szerint a megkérdezetteknek (több mint 2000 fő) alig 25%-a ünnepli.

Still many do and today I saw a city and a lot of people dressed in blue&yellow.
Viszont vannak sokan, akik ünneplik, és ma kék-sárgába öltözött várost és embereket láttam.

These nice young girls really took time and care to look properly:
Ezek a kedves fiatal lányok valóban szántak rá időt és energiát, hogy megfelelően nézzenek ki:

Blue&yellow 4

And guess what kind of cookies they were eating:
És vajon milyen sütit ettek:

Blue&yellow 1

How can you get more Swedish than that? :-)
Hogy is lehetne valaki ennél svédebb? :-)

And I liked this flower composition in the very middle of the Royal Palace Court:
Ez a virágkompozíció pedig megtetszett nekem a királyi palota udvarának kellős közepén:

Blue&yellow 2

This picture, taken at the back of the Royal Castle, gives you a real Stockholm feeling:
Ez a fotó a palota mögül fényképezve pedig bemutatja az igazi stockholmi fílinget:

Blue&yellow 3

Unfortunately, I missed the big balloon thing (they let 50 thousand blue and yellow ballons up in the air!), so please if you took some shots, place a link here so that we can see how was it.
Sajnos, lemaradtam a nagy lufizásról (50 000 kék és sárga luftballont eresztettek fel), úgyhogy, ha készítettél képeket, lőgy szíves, tedd ide a linket, hogy mi is lássuk, milyen volt!Bookmark and Share

Tuesday, May 27, 2008

Lime green Stockholm

Yet another color from Stockholm after the multicolor house
Még egy árnyalat Stockholmból a sokszínű ház után.

Big stones at a parking lot in Hagsätra - I suppose they wanted to make it more visible.
Nagy kövek egy parkolóban, Hagsätrában - feltételezem, hogy jobban láthatóvá akarták tenni őket.

Sunday Afternoon

Listen to little birdie's station

Sunday afternoon


Photo licensing, business enquiries, general requests or questions that wouldn't fit into a comment here: gerakandrea@gmail.com

Saturday, May 24, 2008

John Fogerty rocks Stockholm

Listen to little birdie's station

Hi people, thanks for being around! I didn't have time to be here and read your comments, visit your blogs etc this week, I am preparing for my concert today - if you are here in Stockholm, why not come by and have some fun? If you are looking for an alternative to the Eurovision thing, this can be a really nice program.

Now just wanted to share with you quickly my impressions from last night: we went to Hovet (an ice hockey arena which is very much used for bigger concerts) to see the old man, John Fogerty.

It was not full house, 3/4 maybe, but was an enthusiastic crowd, the way 50-60 years old people can party. As I looked around, I could count only about 40-50 boys & girls who were obviously younger than me - I am 40.

This way no wonder that in the middle, they put down chairs - that is the place where you go if you want to STAND on your feet and move your body, that is the place for the hard core fans. But I haven't seen anything like this: chairs in the middle of an arena, for a rock concert...

John Fogerty at Hovet, Stockholm 1

Anyway, for the second hour, all those decent ladies and gentlemen stood up and shook their bodies, just as well as the majority of the rest.

The guys on the stage did great, they played beside new songs from the Revival album the good oldies like Good Golly Miss Molly, Have You Ever Seen The Rain and such. Of course the arena was singing along.

John Fogerty used at least 5 guitars: a yellow, a black, a white, a blue and the red one - as far as I could keep track.

And it was awesome to see 6, yes six! guitars & bass guitars at once. Unfortunately, my little camera is not made for shooting in the dark from a big distance, so I only managed to take a few somewhat good pictures (with only 5 guitars).

John Fogerty at Hovet, Stockholm 2

John Fogerty at Hovet, Stockholm 4

John Fogerty at Hovet, Stockholm 3

Have a rocking good weekend everybody!

Travel Resources

Sunday, May 18, 2008

Walk on Arstabron

Arstabron (Arsta Bridge) over Arstaviken (Arsta Bay) is a nice new one, not even 3 years old, inaugurated on the 28th of August 2005.
Az Arsta-öböl feletti Arsta-híd egy szép új darab, nem egészen 3 éves, 2005. augusztul 28-án avatták fel.

Besides a compartment for trains, it is also open for those who want to enjoy a great walk or bicycle ride.
Van egy elkülönített rész a vonatoknak, és azok számára is nyitott, akik egy nagyszerű sétát vagy bicikliutat szeretnének élvezni.

View on Liljeholmen business area and HornstullYou can even peek and see how others are enjoying the spring sunshine. I took these pictures at the end of April, and you can see that the boats were not out yet.
Még kukucskálhatunk is egy kicsit, hogy lássuk, mások hogyan élvezik a tavaszi napsütést. Április végén készítettem ezeket a fotókat, és látható, hogy a hajók még nincsenek kint.

Friday, May 16, 2008

EriksdalsbadetYou find Eriksdals Bath close to subway station Skanstull. It has a lot of inside pools and in the summer, outside (actually, there is also a little piece of water where you can go out and have a nice massage by the water streams, get some sunshine or simply fresh air - excellent after the sauna!)
Az Eriksdalsfürdőt a Skanstull metróállomáshoz közel találod meg. Sok különféle beltéri medencéje van, náyron kültériek is (igazából télen is van egy kis darab víz, ahová ki lehet menni, megmasszíroztatni magunkat a vízsugarakkal, napozni, vagy egyszerűen friss levegőt szippantani - nagyszerű a szauna után!)

Wednesday, May 14, 2008

See the world in pink

I lost the login to my Flickr account and can't get access to my older pictures :-((((
Elvesztettem a Flickr loginomat, és nem tudok hozzájutni a régebbi képeimhez :-((((

So I made a new one and for now, this is how I can present some of the photos I have uploaded to my old account.
Úgyhogy csináltam egy másikat, és most így prezentálok néhányat a már korábban feltöltött fotók közül.

If you take a walk between the subway station Skanstull and Hornstull, along the waterline of Arstaviken (which is a very popular thing to do, it's always a lot of people walking, jogging or just sunbathing), you might even notice some outstanding colors like this pink.
Ha végigsétálsz a vízparton a Skanstull és Hornstull metróállomások között (ami igen népszerű tevékenység, mindig sokan sétálnak, kocognak vagy csak napoznak), még talán ilyen kitűnő színeket is észrevehetsz, mint ez a rózsaszín.

The text says "Jag ska måla hela världen lilla mamma" ("I should paint the whole world, Mama") which is from an old song where the little child sings this to the mom, offering peinting anything for her, so that she is not sad.
A felirat ezt mondja: "Jag ska måla hela världen lilla mamma" ("Le kellene festenem az egész világot, Mama"), egy régi dalból, ahol a gyerek énekli ezt az anyjának, felajánlva, hogy bármit fest neki, csak ne legyen szomorú.

Monday, May 12, 2008

Futuristic design

Listen to little birdie's station

Stockholm people can tell very easily what is this:
A stockholmiak nagyon könnyen megmondják, mi ez:

DSCN6600_edited

Monday, April 21, 2008

Pets outside

Listen to little birdie's station

In the suburb called Bandhagen, one can see pets that spend all their times outside the houses. Art work by Irish-born sculptor Aline Magnusson
A Bandhagen nevű külvárosban a háziállatok kint töltik minden idejüket. Az ír születésű Aline Magnusson szobrászművész munkái:

Cat Tinker Bell

Cat

I forgot the name of this dog...
Elfelejtettem a nevét ennek a kutyusnak...

Dog

Piglet Glader

Piglet

Friday, April 18, 2008

Multicolor House

Listen to little birdie's station

It's been for a while that I posted anything here...
Was in Hungary for 4 months, now I am back in Stockholm.
Egy jó ideje már nem írtam ide semmit...
Négy hónapig Magyarországon voltam, most jöttem vissza Stockholmba.

This apartment house is a new one in Högdalen, I saw it a few months ago but couldn't take a picture of it. This photo is by my Hubby, DP.
Ez egy új lakóház Högdalenben, néhány hónapja láttam, de nem tudtam lefényképezni. Ezt a fotót a férjem készítette, DP.

So, here you have some more colors of Stockholm :-)
Tehát íme, még több szín Stockholmból :-)

Multicolor House in Stockholm

Sunday, March 09, 2008

Pink Stockholm

Listen to little birdie's station

Another color...

One hour later than this picture, on the other side of Gamla Stan.

View of Skeppsholmsbron and beyond, Strandvagen

Pink Stockholm 1.

On the Strömmen, there is always big ship traffic. Hill of Södermalm

Pink Stockholm 2.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...