Custom Search

Tuesday, November 29, 2011

Autumn morning

Ószi reggel

Few days ago, I just opened my eyes and jumped out of bed, rushed out to the terrace because this was calling me:
Néhány napja kinyitottam a szemem, kiugrottam az ágyból, kirohantam a teraszra, mert ez hívott:

Autumn morning -#2

Autumn morning - #3

Autumn morning - #1Friday, November 18, 2011

Impromptu concert in the subway

Östermalmstorg subway station has a nice dome with unbelievable acoustics. It's interesting to watch how people react to the special sound there. I would think they would go singing, whistling, humming - giving out some noise from their mouth, as the most natural way for a human to make a sound.
No. Most of them just would stomp their feet.
Östermalmstorg metróállomáson van egy hihetetlen akusztikájú kupola. Érdekes megfigyelni az embereket, hogyan reagálnak a különleges hangzásra. Azt gondolnám, hogy elkezdenek énekelni, fütyülni, dúdolni - valami hangot kiadni a szájukból, ami egy emberi lény legtermészetesebb hangkeltő eszköze.
Nem. Legtöbbjük csak dobbant egyet-kettőt a lábával.

So it was a great experience on Wednesday evening to hear a young girl strumming her guitar and singing. I talked with her a bit; she wanted to do a live recording of one of her songs for her album coming out today, recorded at an unusual location. My singer heart went boom; this place is really meant for playing music and singing.
Így aztán nagyszerű élmény volt számomra szerda este, amikor egy fiatal lányt hallottam, amint ott pengette a gitárját és énekelt. Beszéltem vele egy picit; élőfelvételt akart a ma megjelenő albumának egyik dalához, mégpedig egy szokatlan helyszínen. Énekesi szívem megdobbant, hiszen ez a hely zenélésre, éneklésre lett teremtve.

Ladies and Gentlemen, please welcome on stage Edith Backlund, playing Dance In Circles (click on her name for the website and to listen)
Hölgyeim és Uraim, a színpadon Edith Backlund, és a Dance In Circles (kattints a nevére, a weboldalára jutsz, ahol meghallgathatod a dalt)

Impromptu concert in the subway - #1

Impromptu concert in the subway - #2

Impromptu concert in the subway - #3Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...