Custom Search

Wednesday, August 01, 2012

Your Dream Car?

Last Friday evening I happened to walk on Sveavägen which is one of the main streets in Stockholm city. Think perhaps Champs Élysées in Paris or Ringstrasse in Vienna, Nagykörút (Grand Boulevard) in Budapest.
Péntek este épp a Sveavägenen jártam, ami Stockholm belvárosának az egyik főutcája. Mondjuk, mint Párizsban a Champs Élysées, Bécsben a Ringstrasse, vagy Pesten a Nagykörút.

To my surprise, it was so much more alive than any other times I have been there - and that is one of the places where I am several times a week. First time since I have been here, this street looked like an ordinary weekday summer evening in one of those streets mentioned above. With the difference that here it was a special occasion.
Meglepetésemre ezúttal sokkal élettelibb volt, mint bárkor, amikor erre jártam - márpedig ez az egyik hely, amerre hetente többször is megfordulok. Mióta itt vagyok, ez az út most először tűnt olyannak, mint a fent említettek egy közönséges, nyári hétköznap este - azzal a különbséggel, hogy itt most valami különleges alkalom volt.

I found out that on the last Friday of every month they have a cruise with great cars.
Megtudtam, hogy minden hónap utolsó péntekjén klassz járgányok pompáznak itt végig.

Not too great quality photos, took them with my phone, without flash, but you get the feeling.
Nem túl jó minőségű fotók, a mobilommal csináltam őkat, vaku nélkül, de itt a fíling.

This one is for parties on board, obviously:
Ez nyilván egy partiautó:

Your dream car? (1) Photo: Andrea Gerak

Your dream car? (3) Photo: Andrea Gerak

Your dream car? (5) Photo: Andrea Gerak

Your dream car? (8) Photo: Andrea Gerak

I didn't see them all, but maybe this Buick was my favorite:
Nem láttam mindet, de talán ez a Buick volt a kedvencem:

Your dream car? (7) Photo: Andrea Gerak

And this cute nanny was just standing there on the road, watching them passing by...
Ez az aranyos mamika pedig csak ott álldogát az úton, és bámulta, ahogy elhúztak...

Your dream car? (6) Photo: Andrea Gerak

I just noticed: it's all red cars... On Saturday there will be another cruise, I should pass by and shoot some blue ones too - or silver, yellow, black, green.
Most veszem észre: mindegyik piros... Szombaton lesz egy másik parádé, ha sikerül, megnézem, és lekapok pár kéket is - vagy ezüstöt, sárgát, feketét, zöldet. 

I have never thought of what would be my Dream Car - but what is yours?
Még sose gondoltam arra, hogy mi lenne az én Álomautóm - de mi lenne a tiéd?
(Whatever it is, check out this and this - they will help you get your Dream Car faster!)Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...