Custom Search

Friday, February 26, 2010

An impromptu walk on Strandvägen

(Rögtönzött séta a Strandvägenen)

On Tuesday early afternoon, I was in Östermalm when the sun was slightly out, so I decided to walk back to Sergels torg via one of my favorite walks, Strandvägen, along the water. People keep asking me: what to do when they come to visit Stockholm - this is definitely one thing I would suggest.
Kedden koradélután Östermalmban voltam, amikoris a Nap nem bújt el teljesen a felhők mögé, ezért úgy döntöttem, hogy egyik kedvenc útvonalamon, a Strandvägen vízparti sétányán megyek vissza a Sergels torg-hoz. Állandóan kérdezik tőlem, hogy mit érdemes csinálni Stockholmban, ha látogatóba jön az ember - ezt feltétlenül ajánlom.

On this photo: a view of Djurgarden island. From left to right: Nordiska Museet (Nordic Museum), Vasa Museum and Gröna Lund amusement park
Ezen a képen: a Djurgarden sziget látképe. Balról jobbra: Nordiska Museet (Skandináv? Múzeum), Vasa Museum és a Gröna Lund nevű vidámpark.Another island / Egy másik sziget: SkeppsholmenEnd of the water / Itt ér véget a víz: NybrokajenShare/Bookmark

www.andreagerak.com

Do you like to travel? Would love to?

Sunday, February 21, 2010

A winter Saturday evening

February 20, Saturday, 7:30pm, Drottningsgatan, one of the busiest streets of Stockholm... (no, I was not waiting till people disappeared from my camera's sight)
Február 20, szombat, este fél 8, Drottningsgatan, Stockholm egyik legforgalmasabb utcája... (nem, nem vártam arra, hogy eltűnjenek az emberek a kamerám látómezejéből)Well, maybe the weather explains it:
Nos, az időjárás talán magyarázattal szolgál:I still suppose this is the time when one should go to a hot concert, dancing or such to keep warm - no? No, sorry, this is now already lent time, but the scene here was nothing different in the past weeks when other places of the world were celebrating carnival...
De én még mindig azt feltételezem, hogy pont az ilyen időben kellene az embernek elmenni egy dögös koncertre, táncolni, vagy ilyesmi, ott meleg van, nem? Nem, bocsánat, már itt a nagyböjt; viszont a helyzet semmivel sem volt különb itt a z elmúlt hetekben, amikor pedig a világ más helyein javában dúlt a farsang...

Share/Bookmark

www.andreagerak.com

Do you like to travel? Would love to?

Sunday, February 14, 2010

Erik Strandh memorial concert at Stampen

Is it appropriate to say that one had a great fun at a memorial concert? Because I did, just as all the attendees at the packed Stampen, the famous jazz-blues establishment in Gamla stan this afternoon. A few hours (4?) long blues jam session, as a tribute to Erik Strandh pianist who died last Saturday in a heart attack, just after a concert in his hometown Helsingborg with his band Our Thing, at the age of 60.
Szabad olyat mondani, hogy az ember jól szórakozott egy halottbúcsúztató koncerten? Mert én remekül szórakoztam, csakúgy, mint ma délután mindenki más a zsúfolásig megtelt Stampenban, Gamla stan híres jazz-blues helyén. Párórás (4?) blues jam session, Erik Strandh zongorista tiszteletére, aki múlt szombaton halt meg szívrohamban, rögtön egy koncert után a szülővárosában, Helsingborgban, amikor a zenekarával, az Our Thing-gel játszott, 60 éves korában.

As I am not too familiar with the blues scene (and not with the music scene in Stockholm in general),I didn't know Erik Strandh; one of my friends, guitarist Thierry Laprevote invited me, who played with him at that last gig...
Mivel én nem vagyok nagyon otthon a bluesban, (sem általában a stockholmi zenei életben), nem ismertem Erik Strandhot; egyik barátom, Thierry Laprevote gitáros hívott meg, aki azon az utolsó koncerten együtt játszott vele...

One of the last concerts of Eric Strandh:
Erik Strandh egyik legutolsó bulija:This memorial concert was an excellent jam session (hosted by Brian Kramer); countless musicians came to say goodbye to their friend who is now in some other world, but I am sure that all the good vibes from the gig got through to the late pianist and he could hear the music.
Ez az emlékkoncert igazán kiváló jam session volt (házigazda Brian Kramer); rengeteg zenész jött el és köszönt el barátjától, aki most valamely más világban jár, de biztos vagyok benne, hogy a buliból az összes "good vibes" (kezdek fáradni így lassan hajnali 2 kettő körül, segítsetek ki, hogy van ez magyarul), tehát a good vibes eljutott az elhunyt zongoristához, és hallotta a zenét.

Some of the photos I took (I was kneeling on a bar chair for about two hours, so that I could see what was going on...)
Lőttem pár fotót (egy bárszéken térdeltem kb. 2 órán keresztül, hogy lássam, mi történik...)
Contributing musicians / közreműködő zenészek:
Anders Nystedt,  Ivan Jezek,  Williams Caroline, Daniel Ramsten, Blue Cargo, Martin Sörbom, Olle Sjöstedt, Emil Lindroth, Micael Öberg,  Brian Kramer, Steve Wadidiz Morris, Miiko Melody,  Jon Ben Berger,  Thierry Laprevote, Marcelo Nunez, Mats Qwarfordt, Fanny Holm Sickenga, Calle Pettersson, Christer Wesström - and many others / és még sokan mások

And some music:
Share/Bookmark

www.andreagerak.com

Do you like to travel? Would love to?

Wednesday, February 03, 2010

The future of Swedish football

It was long ago that in the afternoons we would play football after school and I did quite well as a goalkeeper (did you know this?)
Rég volt, hogy suli után délutánonként fociztunk, és egész jó kapus voltam (tudtátok?)

Today I hardly know anything about this sport (we are talking about association football - hence the word soccer, as I just found it out, and not American football)
Ma alig tudok valamit erről a sportról (labdarúgásról beszélünk, és nem amerikai futballról)

I know there is Zlatan here in Sweden, and Hammerby and AIK in Stockholm and what colors they have.
Tudom, hogy Svédországnak van egy Zlatanja, meg Hammerby és AIK itt, Stockholmban, és melyiknek milyen a színe.

I was walking back from shopping with my oranges and stuff, by the Alvsjö Mässan (Stockholm International Fair) when I met a bunch of boys, running up and down the path, in -4 Celsius. I spoke a bit with their trainer and he said they didn't have any possibilities to train in such a weather, that's why the location. They are so enthusiastic and determined that nothing matters, they want to keep up with their training, in whatever ways they can. Fantastic to see the intention and the activity of these young boys!
Ballagtam hazafelé a bevásárlásból a narancsaimmal és egyebekkel, az Alvsö Mässan mellett (a nemzetközi vásárváros Stockholmban), amikor találkoztam egy csapat sráccal, fel-alá futottak a járdán, a -4 fokban. Beszéltem picit az edzőjükkel, aki elmondta, hogy nincs semmi lehetőségük edzeni ilyen időben, ezért vannak itt. Annyira lelkesek és elszántak, hogy semmi nem számít, edzésben akarnak maradni, bármilyen módon. Fantasztikus volt látni ezeknek a fiúknak a szándékát és aktivitását!

And they were so happy to hear that I wanted to take a photo of them and publish it in my blog! So here you are, presenting the proud junior team of AIK Alvsjö:
És úgy örültek, amikor meghallották, hogy le akarom őket fényképezni, és közzétenni a blogomban! Tehát íme, az AIK Alvsjö büszke ificsapata:Share/Bookmark

www.andreagerak.com

Do you like to travel? Would love to?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...