Custom Search

Saturday, March 27, 2010

Strömmen by night

Experimenting with my Flickr photos again... that's why the different picture sizes you see in my blog.
Újra a Flickr fotóimmal kísérletezem... ezért láthattok a blogomban különböző képméreteket.

Tonight it will be Earth Hour at 8:30pm when lights will go out - well, you can read a lot about that. I am looking forward, excited to see how Stockholm city will look like...
Ma este lesz a Föld órája, amikor is fél 9-kor eloltják a villanyt - nos, rengeteget olvashattok róla. Nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz Stockholm belvárosában.

In the meantime enjoy these ones from Thursday night:
Addig is, nézegessétek ezeket a csütörtök esti képeket:

Norrbro ("Northern Bridge"), coming from the Riksdagen (=Parliament):
Norrbro ("Északi híd"), a Parlament felől érkezve:

Strömmen by night 4 - Norrbro

On the other side, looking at the Parliament:
A másik oldalon, a Parlamentet nézve:

Strömmen by night

Strömmen by night 3 - Water

Opera:


Strömmen by night 2 - Opera
And the whole thing, from left to right: the Royal Palace, the Riddarholm Church, the Parliament and the City Hall:
És az egész, balról jobbra: a királyi palota, a Riddarholmen templom, a Parlament és a Városháza:

Strömmen by night 5 - Riksdagen

Oh yeah, and don't forget to change your clock tonight!!!
Na és ne felejtsétek ma éjszaka átállítani az órát!!!

Share/Bookmark

www.andreagerak.com

Do you like to travel? Would love to?

Saturday, March 20, 2010

Ice drift - Jégzajlás

Yeah, it is very well time for the ice and snow to melt, it's March, after all!
Igen, épp itt az ideje, hogy olvadjon a jég és a hó, elvégre március van!

I took these photos on the 9th, just after that it has started to melt. Before it was freaking cold... And as it was an exceptionally wintery winter, I might post more such pics, just for the record.
Kilencedikén készítettem ezeket a fotókat, rögtön azután, hogy elkezdett olvadni. Előtte iszonyú hideg volt... És mivel ez egy kivételesen télies tél volt, lehet, hogy felrakok majd még több olyan képet, csupán azért, hogy legyen nyoma. 

From the subway, between Slussen and Gamla stan:
A metróból, Slussen és Gamla stan között:The next pictures were taken on both bridges by the Swedish Parliament (Riksdag), (see map), with the City Hall, of course.
A következő képek pedig a svéd Parlament (Riksdag) melletti két hídon készültek, (térkép), természetesen a Városházával.Here I was listening to a guy playing his guitar, very nice music, with flutes etc, and would love to show you the video, but have to ask him first.
Itt hallgattam egy gitárost, nagyon szép zene, fuvolával, stb, és szívesen megmutatnám nektek a videót, csak meg kell őt előbb kérdeznem. Twenty minutes later:
Húsz perccel később:And now let's get out, sunshine is calling :-)))
Most pedig kifelé, hív a napsütés! :-)))

Share/Bookmark

www.andreagerak.com


Do you like to travel? Would love to?

Saturday, March 06, 2010

March is still winter

Márciusban még tél van

For three and a half decades in my life I lived with the stable datum that March was the first month of the spring. Here in Sweden I had to learn that it doesn't come until middle of April or so... Which sucks big time, in my humble opinion, but let's accept it and try to look at the nice sides: for example the days are definitely getting longer (a few sunsets in different times)
Életem három és fél évtizedét azzal a stabil adattal éltem, hogy március a tavasz első hónapja. Itt, Svédországban azonban meg kellett tanulnom, hogy körülbelül csak április közepén köszönt be... Ami szerény véleményem szerint nagy szívás, de fogadjuk el, és próbáljuk meg a dolgok szebbik oldalát nézni: például a nappalok határozottan hosszabbodnak (néhány naplemente, különböző időpontokban).

On these pics, you see the Sun is pretty much up, after 7pm.
Ezeken a képeken látható, hogy a nap még elég magasan jár, 5 óra után.

The same place in Gamla stan as here, which is an almost obligatory spot for tourists, coming from the subway to Riddarholmen. However, one thing you should watch out for: around this station is a favorite place for junkies and at least two of the beggar mafias too...
Ugyanaz a hely Gamla stanban mint itt, ami majdhogynem kötelező turisták részére: itt jössz ki a metróból a Riddarholmen felé. Azonban érdemes egy dologra vigyázni: ez a környék a drogosok és legalább két koldusmaffia kedvenc tanyája... 

Södermalm in the background.
A háttérben Södermalm.

The City Hall that one can't get bored with:
A Városháza, amit nem lehet megunni:This promised a gorgeous sunset, but I didn't have time to wait for it...:
Ez gyönyörűséges naplementét ígért, de nem volt időm megvárni...:I shall take some more pics today, it's a wonderful bright, sunny day (goddamn cold, though...), charging my cameras batteries. Have a good day everyone!
Lövök ma jópár képet, csodás, napsütéses idő van (viszont marha hideg...), töltöm a gépeim elemeit. Szép napot mindenkinek!

Share/Bookmark

www.andreagerak.com

Do you like to travel? Would love to?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...