Custom Search

Friday, August 31, 2007

Subway art at Hasselby strand

Listen to little birdie's station

Probably the largest art exhibition of the world: the subway stations of Stockholm, with a different piece at each.
Valószínűleg a világ legnagyobb művészeti kiállítása a stockholmi metró, mindegyik állomáson más-más darabbal.

This cute mosaic figure and the picture are on the wall of an end station, Hasselby strand.
Ez a jópofa mozaikfigura és a falon lévő kép a Hasselby strand állomáson látható.

Stockholm subway art work 1.

Stockholm subway art work 2.

Monday, August 27, 2007

Its not right!

Listen to little birdie's station

That's right, it's not right: if you look at this office building, you will find the angles strange, the sides are not paralel. The Wennergrens Center in Stockholm is actually built this way.
Valóban nem derékszög (kár, hogy magyarul nem jön ki jól ez az angol szójáték): ha megnézed ezt az irodaépületet, azt fogod találni, hogy furcsák a szögei, és nem párhuzamosak az oldalai. A Wennergrens Centert Stockholmban így építették.


Wennergrens Center, Stockholm

Sunday, August 26, 2007

Let's have a tea!

Listen to little birdie's station

This time a picture from my home.
Most egy kép itthonról.

Today I was making my morning tea (Japanese Sencha from the best tea shop in town) and that's what I saw:
Ma készítettem a reggeli teámat (japán sencha a város legjobb teaüzletéből), és ezt láttam:

Tea pot

Even discovered a Hungarian coin under the micro, 2 Forints (0.075 SEK or so), only when I looked at the picture...
A képet megnézve még egy kétforintost is felfedeztem a mikró alatt...

Friday, August 24, 2007

Houses in Falugatan

Listen to little birdie's station

Two houses of Falugatan from closer.

House in Falugatan, Stockholm 1.

House in Falugatan, Stockholm3.

House in Falugatan, Stockholm 2.

Saturday, August 18, 2007

Back in Stockholm!

Listen to little birdie's station

Well, I am back in Stockholm from my Hungary trip since a while, so after catching up with a couple of things, I took a few new pictures here too.
Nos, magyarországi utazásomból már egy ideje visszajöttem Stockholmba, így - miután utolértem magam egy rakás teendőben - itt is készítettem néhány új képet.

Testing a real camera - I mean not a mobile phone camera but a photocamera camera that is only designed for taking photos... We'll see what are the differences.
Éppen kipróbálok egy igazi gépet - úgy értem: csakis fotózásra szánt fényképezőgépet, nem pedig fényképezős mobiltelefont... Meglátjuk majd a különbségeket.

Here are some of the first pictures: Houses in Falugatan
Íme az első néhány kép: Házak a Falu utcán

"Falu" is the name of a Swedish city, and funny enough, in Hungarian this word means "village" :-)
"Falu" egy svédországi város neve, nem pedig a magyar "falu" szó :-)

Houses in Falugatan 4.

Houses in Falugatan 6.

Houses in Falugatan 5.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...