Custom Search

Saturday, December 31, 2011

Happy New Year! - Gott Nytt År!

Boldog Új Évet!

Took this little piece of fireworks 2 years ago from near Slussen.
Ezt a tűzijáték-darabkát 2 éve kaptam le, közel a Slussenhez.

That time, by the way, I promised myself never to have any more New Years in Stockholm.. - and here I am again. 
That's about New Year resolutions :-D
Akkor mellesleg megígértm magamnak, hogy soha többé Szilvesztert Stockholmban... - és most megint itt vagyok.
Ennyit az újévi fogadalmakról :-D

Have fun everyone! 
Mindenkinek jó szórakozást!

Happy New Year!
Thursday, December 29, 2011

Mellandagsrea - Year-end offer

Évvégi ajánlat


First I would like to thank to my partners for this year's co-operation:
Először is szeretnék köszönetet mondani partnereimnek az éves együttműködésért:


FOKUS Rekrytering

   

And now the Mellandagsrea (="sale on the days between two holidays"):
És íme az évvégi ajánlat:

Are you also interested in advertising in this blog?
Szeretne Ön is hirdetni ezen a blogon?

Placing your logo in the Side bar + Footer + Partners Page is only
Elhelyezés az oldalsó menüsorban + az oldal alján + a Partnerek oldalon, csupán

30.-USD for one month / egy hónapra
150.-USD if you pay for 6 months / 6 hónapra
330.-USD if you pay for 12 months / 12 hónapra

Payment methods: PayPal, transfer to a Hungarian (HUF) or a Swedish (SEK) bank account
Fzetési módok: PayPal, átutalás magyar vagy svéd bankszámlára

Special offer through 31st of December 2011:
Kedvezményes ajánlat 2011. december 31-ig:

Get 12 months placement and pay for 10 months
12 havi bannerelhelyezés 10 havi összegért
300.-USD
Order now / Rendelje meg most >>>


Friday, December 23, 2011

First snow

Első hó

Well, not in the city, it's black and grey there, but out here in Viking Land, since last Saturday
Nos, nem a városban, hanem itt kint, Vikingföldön, múlt szombat óta

That's how it started; morning view from my window:
Így kezdődött; reggeli kilátás az ablakomból:

Viking Land Winter 2011 002
And a few days later:
Néhány nap múlva pedig:

033

053

And another Volvo - folks out here seem to like old Volvos. The red house is yes, you are right: an old boat...
És egy másik Volvo - úgy tűnik, errefelé a népek szeretik a régi Volvókat. A piros ház pedig, igazatok van: egy régi hajó...

054

And it's also just before sunset, around 2pm, like here
Szintén épp naplemente előtt vagyunk, mint itt

055

037

038

041Monday, December 12, 2011

The Green House

A zöld ház

13th of December - I stepped on Swedish soil exactly 6 years ago on this day... (More about this: My Sweden Anniversary)
December 13-a - pontosan 6 éve, ezen a napon léptem svéd földre...

And it's Lucia day, one of the most significant dates of the year for Swedes. Let's see a bit later if I catch some girls/boys, dressed in white, with candles and singing. I'll probably have a fika with friends.
És ma van Luca-nap, a svédek egyik legjelentősebb dátuma. Később meglátjuk, hogy sikerül-e elkapnom fehérbe öltözött, gyertyás, éneklő lányokat-fiúkat. Jómagam lehet, hogy barátokkal ünnepelek egy kicsit.

In the meantime enjoy The Green House; I took this in the gorgeous weather of last Sunday. More pics from that walk in my Nature photo blog
Addig is örüljetek a Zöld Háznak; ezt a képet a vasárnapi pazar időben lőttem. Több is van abból a sétából a Természet fotóblogomban

Viking Land, Winter 2011 (6)

And yes, the car is a Volvo.
És igen, az autó egy Volvo.

Buy it on prints, post cards, posters, gift items:
Képeslapon, poszteren, ajándéktárgyakon stb: 
Tuesday, December 06, 2011

Tomten är här - Santa is here

Itt a Mikulás

No, he is really not. Kids in my country Hungary have an unfair advantage this time of the year, compared to their Swedish fellows (or Americans, English one and most of the other places in the world...): in Hungary and in Slovakia, Poland and Czech Republic, Mikulás aka. Santa Claus comes on the 6th of December, on the feast day of Saint Nicholas. This night the "good" children get some goodies, but of course the "bad" ones also have their sweets. This way, December has a double occasion for the kids to celebrate; the Christmas presents are brought by the Little Jesus.
Nos, nem igazán. A magyar gyerekek az év ezen időszakában előnyben vannak svéd társaikhoz képest (és a világ majdnem minden más országában élő gyerekekhez képest): Magyarországon (illetve Szlovákiában, Lengyelországban és Csehországban) a Mikulás (vagy Télapó) december 6-án jön, Szent Miklós nevenapján. Ezen az éjszakán a "jó" gyerekek finomságokat kapnak, de persze a "rosszak" is megkapják a maguk édességét. Így aztán decemberben a gyerekek kétszer is ünnepelhetnek; a karácsonyi ajándékokat pedig ugyebár a Jézuska hozza. 

So, here in Stockholm no-one knows that Tomten (aka. Santa Claus) is right now in Central-Europe, filling the polished boots that were put out in the windows. They think here that Santa is preparing full blast for Christmas, which is of course not true, but let's leave them in this belief.
Így aztán itt Stockholmban senki sem tudja, hogy a Mikulás most éppen Közép-Európában töltögeti meg az ablakokba kirakott, kipucolt csizmácskákat. Itt azt hiszik, hogy nagyban készülődik a karácsonyra, ami persze nem igaz, de hagyjuk meg őket ebben a hitükben!

As in every December, the Christmas decoration of the upscale warehouse NK (Nordiska Kompaniet) attracts young and old alike, making it a family program to go and see it.
Mint minden decemberben, az előkelő NK áruház (Nordiska Kompaniet) karácsonyi kirakata kicsiket-nagyokat egyaránt vonz, valóságos családi program, hogy meg kell nézni.

Stockholm Christmas 2011 (14)

Stockholm Christmas 2011 (16)

Stockholm Christmas 2011 (18)

Stockholm Christmas 2011 (19)

Stockholm Christmas 2011 (20)

Stockholm Christmas 2011 (21)

Well, the old fellow really needs to work that potbelly down (you will see his outfit on the next shot), so he goes sporty. And taking care of the environment. When he is not fast enough on the bike, the Silent Night sounds awful...
Hát, az öreg pasasnak igencsak le kell dolgoznia azt a pocakot (a következő képen meglátjátok majd, milyen cuccba öltözött), úgyhogy sportosra veszi a figurát. És környezetbarátra. Amikor nem elég gyorsan teker, a Csendes éj rettentően hangzik... 

Stockholm Christmas 2011 (23)

Stockholm Christmas 2011 (22)

Isn't he/she sexy?
Hát nem szexi?

Stockholm Christmas 2011 (25)

Varsågod!

Stockholm Christmas 2011 (24)

(And in these hours many Hungarian children sneak out of bed to see if Santa Claus has been there already and what has he brought...)
(És ezekben az órákban sok magyar gyerek surran ki az ágyból, hogy megnézze, járt-e már ott a Télapó, és mit hozott...)Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...