Custom Search

Friday, June 06, 2014

Blue&Yellow

6th of June, National Day of Sweden
Blue&yellow 42008, KungsträdgardenStockholm: Two Russian girls in Swedish colors
Két orosz lány, svéd színekben

As for us, Hungarians, national holidays are a big thing, I am curious: If you are Swedish or you live in Sweden: how did you celebrate?
Mivel nekünk, magyaroknak fontosak a nemzeti ünnepek, kíváncsi vagyok: ha Svédországban élsz, hogyan ünnepeltél? 

Photo      Stockholm      Travel     Travel Resources  

Thursday, March 20, 2014

Viking Land Fairy Tale - 1.

Colors of Viking Land on a grey day, just a quick look around the house.
Vikingföld színei egy szürke napon; csak gyorsan körbenéztem a ház körül. 

I processed some of the photos a little bit, to make them even more fairy tale-ish, others are real colors, like this first one:
Néhány fotót egy kicsit megbabráltam, hogy még meseszerűbbé tegyem őket; a többiek a valódi színeket adják vissza, mint itt az első:

Viking Land Fairy Tale - 4

Viking Land Fairy Tale - 1

Viking Land Fairy Tale (5)

Or this one:
Vagy ez:

Viking Land Fairy Tale (7)

Viking Land Fairy Tale (4)

And this one is indeed so red!
Ez pedig tényleg ilyen piros!

DSC09004 Viking Land Fairy Tale - 2

Viking Land Fairy Tale - 3

Viking Land Fairy Tale (8)

Viking Land Fairy Tale (6)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...