Custom Search

Monday, May 31, 2010

Elisabeth Kontomanou at Huddinge Jazz 2010

Since my 4 years I have spent in Sweden, one of my greatest experiences was this concert last Friday: Elisabeth Kontomanou at Huddinge Jazz Festival.

The internationally touring brilliant singer put an outstanding show on the stage, featuring her outstanding vocals conveyed with passion and communication, great stage presence, remarkable musicians and vocalists, songs that gave chills, tears or joy to the audience, making them clapping, tapping, singing along, laughing, or submerging deep in their thoughts and emotions, evoked by the melodies.

A very professional performance and very human in the same time; Elisabeth is a master of keeping contact with the audience in a lovely manner.

Have to mention how respectfully she treated her colleagues on stage: six of them being excellent young talents (three of them in fact her sons!), and despite of that we could witness a few first time performances, such as the opening song, each performer did a great job. Apparently all of them on the stage enjoyed every minute of the show, just as did the audience.

Lead Vocals : Elisabeth Kontomanou
Drums : Donald Kontomanou
Bass : Lars Ekman
Piano : Pelle Karlström
Guitar : Erik Söderlind
Guitar : Joey Belmondo
Backing Vocals : Pixie Jakobsson
Backing Vocals : Christine Sundberg
Special Guest : Gustav Karlström

To get a little taste, open Elisabeth Kontomanu's MySpace and play the songs while looking at the photos.

Huddinge Jazz 2010

Elisabeth Kontomanou at Huddinge Jazz 2010 - 4

Elisabeth Kontomanou at Huddinge Jazz 2010 - 6

Elisabeth Kontomanou at Huddinge Jazz 2010 - 7

Elisabeth Kontomanou at Huddinge Jazz 2010 - 1

Elisabeth Kontomanou at Huddinge Jazz 2010 - 2

Elisabeth Kontomanou at Huddinge Jazz 2010 - 9

Elisabeth Kontomanou at Huddinge Jazz 2010 - 13

Elisabeth Kontomanou at Huddinge Jazz 2010 - 12

Elisabeth Kontomanou at Huddinge Jazz 2010 - 8

Elisabeth Kontomanou at Huddinge Jazz 2010 - 10

Elisabeth Kontomanou at Huddinge Jazz 2010 - 11

Share/Bookmark www.andreagerak.com

Thursday, May 27, 2010

Vernissage on top of the city

Kiállítás a város tetején

(Most of these photos are much better, if you view them large, click on them and go to "All sizes"!
A legtöbb fotó sokkal jobb, ha nagyban nézed meg, kattints rájuk, aztán arra, hogy "All sizes"!)


Off from Slussen metro station, running up the hill to catch a concert by two of my friends, I had to stop for one second - I think it's obvious why:
Kiszálltam a metróból a Slussennél, hogy felszaladjak a hegyre két barátom koncertjére, de meg kellett állnom egy pillanatra - azt hiszem, nyilvánvaló, hogy miért:

3d692aea38a51ac83aa6e20e9d5e4b60

From a little bit higher up (which means some 100 stairs, I always forget how many I have counted):
Egy kicsit magasabbról (ami valami 100 lépcsőt jelent, mindig elfelejtem, mennyit számoltam):

44751befd21e4459a6f4197d3fc8fbac

16758485249b9ebb6a093e2ec1aebe36

And the concert, with Brian Kramer and Mats Qwarfordt (Yonder) giving us the blues. It was especially a cozy moment when they stood up and started walking around in the room, out to the bar, singing and playing, as close to people as it can get. I caught myself almost singing a few seconds duet with Brian when he came to me :-)
És a koncert, Brian Kramerrel és Mats Qwarfordttal (Yonder), akik adták nekünk szépen a bluest. Különösen hangulatos pillanat volt, amikor felálltak, és elkezdtek sétálni a teremben, ki a bárba, énekelve és muzsikálva, olyan közel az emberekhez, amennyire csak lehetett. Azon vettem észre magam, hogy majdnem énekeltem egy pár másodperces duettet Briannel, amikor énhozzám jött :-)

Mats Qwarfordt & Brian Kramer at Jonas Rahm vernissage, Södra Teatern

Unfortunately I missed the other performing artist, John Leo Carter singer-songwriter who played Irish songs, but there was a girl as well, a very humble one (the reason being her illness that grabbed her a short time ago), singing beautifully, and who turned out to be the Blues Queen of Sweden, Jenny Bohman:
Sajnos, lemaradtam a másik fellépő művészről, John Leo Carter énekes-dalszerzőről, aki ír nótákat adott elő, de volt még egy lány is, aki nagyon szerényen viselkedett (betegsége miatt), de gyönyörűen énekelt és akiről később kiderült, hogy nem más mint Svédország blues királynője, Jenny Bohman:

DSC01522_edited

And a little bit of the crowd:
És páran a vendégek közül:

Jonas Rahm vernissage at Södrateatern -1

The vernissage of Jonas Rahm painter (who has also designed the latest solo albums for Brian and Jenny) was on the top floor of Södra Teatern (Southern Theater) (see more of his works on his website).
Jonas Rahm festőművész kiállítása (aki Brian és Jenny legújabb szólóalbumának dizájnját is készítette) a Södra Teatern (Déli Színház) legfelső emeletén volt (nézd meg a munkáit a weboldalán!)
 
The location promises us some wonderful views...
A helyszín csodás kilátást ígér...

DSC01513_edited

DSC01509_edited

DSC01527_edited

After the show, down to Slussen again:
A műsor után újra le, a Slussen felé:

61cbc679f1bc339b7a7599cfbf937efe

DSC01533_edited

Most of the photos are much better, if you view them large, click on them!
A legtöbb fotó sokkal jobb, ha nagyban nézed meg, kattints rájuk!

Share/Bookmark  
www.andreagerak.com

Saturday, May 01, 2010

Sunset in the rain

Naplemente az esőben

Yesterday afternoon I was planning to see the original movie Singing In The Rain at Kulturhuset (for the International Dance Day), but as I have a cold, I didn't feel like sitting in an overchilled movie theater (I am always freezing in the Stockholm cinemas), so I decided to get some sunshine instead, and a nap.
Tegnap délután úgy terveztem, hogy elmegyek és megnézem az eredeti  Ének az esőben c. filmet, amit a Tánc Világnapja alkalmából játszottak a Kulturhusetben,de mivel náthás vagyok, nem igazán akaródzott egy agyonlégkondizott teremben ücsörögni (mindig fázom a stockholmi mozikban), ezért inkább úgy döntöttem, hogy napozok meg szundítok egy picit.

Later on, I went to the city and had to jump off at Gamla stan from the metro, for I saw that the sun was just about the set and it looked very promising.
Később bementem a városba, és Gamla stannál ki kellett ugranom a metróból, mert láttam, hogy mindjárt lemegy a nap, és nagyon ígéretesnek tűnt.

Sunset in the rain over Stockholm City Hall - 1

I bet the rain has only started to pour down right at that second, exclusively for me - my winter jacket got soaking wet, not to mention my hair, and my mascara definitely didn't know how to behave in the presence of water... Anyway, I had to run a few hundred meters, against the wind (let's don't forget: with my cold, and yeah, a sports bag), for there was only a few minutes left to catch the show. And apparently, I was the only one in the whole of Stockholm crazy enough to go through all this, because I enjoyed this miracle in the greatest solitude (except for one jogger and one car, but they couldn't care less).
Lefogadom, hogy az eső kizárólag az én tiszteletemre kezdett el ömleni - szépen átázott a télidzsekim, a hajamról nem is beszélve, a szempillafestékem pedig abszolút nem tudta, hogyan illik viselkednie vízzel való találkozáskor... Na mindegy, párszáz méter futnom kellett széllel szembe (és ne feledjük: a megfázásommal, ja és egy sporttáskával), mert csak pár percem volt, hogy le ne késsem a műsort. És nyilván én voltam az egész Stockholmban ilyen őrült, hogy mindezeken keresztülmenjek, mert a csodát a legnagyobb magányban élvezhettem (kivéve egy autót meg egy kocogót, de őket a legkevésbé sem érdekelte az egész).

Well, see it for yourself if it was worth :-)
Nos, nézzétek meg ti magatok, hogy megérte-e :-)

Sunset in the rain over Stockholm City Hall - 2

Sunset in the rain over Stockholm City Hall - 3

The next pictures were taken with my mobile phone, that's why the very different tone. My camera's lens couldn't take the battle with the rain any more... But I guess it did well so far and I can reward her with a nice cleaning.
A következő képeket a mobilommal készítettem, ezért annyira mások a tónusok. A fényképezőgépem lencséje nem bírta tovább a harcot az esővel... De azt hiszem, eddig nagyon ügyes volt, úgyhogy megjutalmazhatom egy jó kis tisztítással.

Sunset in the rain over Stockholm City Hall - 4

Sunset in the rain over Stockholm City Hall - 7

Sunset in the rain over Stockholm City Hall - 5

There was quite some lightning from this side, but I couldn't catch any.
Jó sokat villámlott ezen az oldalon, de egyet se tudtam elcsípni.

Sunset in the rain over Stockholm City Hall - 6
You can get some of these photos on different products:

Photo licensing, business enquiries, general requests or questions that wouldn't fit into a comment here: gerakandrea@gmail.com

Psst! Travel (and life) is much easier, if you have this info:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...