Custom Search

Friday, September 18, 2009

The Globe is under my window

Looking down to the Globe from the kitchen window...
Lenézek a glóbuszra a konyhaablakból...

The Ericsson Globe (as I just found it out that this is how it's called today) is the largest hemispherical building in the world and hosts the Swedish national sports arena. Probably you will never hear it mentioned by its official name, everybody simply calls it Globen.
Az Ericsson Globe (amint azt megtudtam, hogy manapság így nevezik) a világ legnagyobb félgömb alakú épülete, a svéd nemzeti sportcsarnok otthona. Valószínűleg soha nem emlegetik a hivatalos nevén, mindenki egyszerűen csak Globennek hívja.


At night, often it is lit in special colors, matching to the occasion. Tonight Cirque de Soleil's Saltimbanco show started, so the multicolor lights were appropriate.
Estére gyakran különleges színekkel világítják ki, az alkalomhoz illően. Ma este a Cirque de Soleil's Saltimbanco c. műsora kezdődött, tehát megfelelő a tarkaság.And you can also see candles on the pavement: somebody must have had a birthday party or something, because it was candles all around the block, wonderful!
És gyertyákat is láthattok a járdán: valakinek biztos szülinapja volt, vagy hasonló buli, mert az egész háztömb körül gyertyák égtek, csodás!

It's not Christmas yet, but they celebrated the Tom Jones concert with red:
Még nincs karácsony, de a Tom Jones koncert tiszteletére kipirosították:And one more, just before I moved out to the place, Globen said goodbye to me with blue:
És még egy; mielőtt elköltöztem arról a helyről, a Globen kékkel köszönt el tőlem:Bookmark and Share

You might like my songs as well, have a listen
Hátha szeretni fogod a dalaimat is, hallgass bele!

Sunday, September 13, 2009

Stockholm Half Marathon 2009

First of all, I am experimenting with my blog: made a wider space for the pics, so that I can use the ones I have in my Facebook photo albums. I hope you will like viewing the larger pictures.
Előszöris, kísérletezem a blogommal: szélesebb helyet csináltam a képeknek, hogy használhassam azokat, amik a Facebook fotóalbumaimban vannak. Remélem, tetszeni fognak a nagyobb képek.

Running was never for me, I rather be an onlooker... Or a photographer :-)
A futás soha nem volt nekem való, inkább csak nézőként... Vagy fotósként :-)

Find it great though that more than 8000 people participated yesterday at the Stockholm Half Marathon. This running thing seems to be popular here in Sweden, I can't even count how many such runs they have all around the year. There was another one just one or 2 weeks ago.
Viszont nagyszerűnek tartom, hogy tegnap több mint 8000-en vettek részt a Stockholm Fél-Maratonon. Ez a futás-dolog igen népszerűnek tűnik itt, Svédországban; nem is tudom megszámolni, hány hasonlót rendeznek egy évben. Csupán egy vagy két hete volt egy másik is.

I had my Sunday afternoon walk in the city and I thought the show was a few hours earlier, but I still caught a couple of moments.
A vasárnap délutáni sétámat végeztem, és azt gondoltam, hogy a show már befejeződött pár órával korábban, de néhány pillanatot még elkaptam.

Kungstradgarden buzzing. The big building is the Opera.
Nagy a nyüzsi a Kungstradgardenben. A nagy épület az Opera.I was hanging around the Royal Palace
A Királyi Palota körül mászkáltam.

Young volunteers were helping out.
Ifjú önkéntesek segédkeztek.Then I got stuck with these boys & girls for at least an hour, had great fun with listening to this steel drum orchestra. But of that, another time.
Aztán legalább egy órára ottragadtam ezeknél a fiúknál-lányoknál, remekül éreztem magam őket hallgatva. De erről majd máskor.

Full picture gallery
Teljes képgaléria

Bookmark and Share

You might like my songs as well, have a listen
Hátha szeretni fogod a dalaimat is, hallgass bele!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...