Custom Search

Wednesday, April 14, 2010

Lilla Lördag Loppet

Lilla Lördag (=Little Saturday) means Hump Day, which is the middle of the week, Wednesday (and the title means Little Saturday or Hump Day Run). Swedish people take a little break so that they can bear the rest of the work week easier. (Beside the point that I personally never could grasp the idea of work one does only for money but has no enjoyment in it, no other purpose, like the intention to help one's fellows - I can imagine that when one has such a job, one can hardly wait till it's over for the week; otherwise one wouldn't need a Lilla Lördag...)
Lilla Lördag azt jelenti, hogy Kisszombat, amit magyarul nemigen lehet lefordítani (a bejegyzés címe meg olyasmi, hogy "Kisszombati futás"). A szerdát hívják így, mert ez jelzi a dolgozó emberek számára a hét közepét, amikor is egy picikét eleresztik magukat, hogy jobban kibírják a hátralevő munkás hétköznapokat. (Az most éppen mindegy, hogy jómagam soha nem bírtam felfogni: hogyna lehet úgy dolgozni, hogy az ember csakis a pénzért csinálja, de nincs benne semmi élvezete, semmi egyéb célja vele, mint mondjuk az a szándék, hogy segítsen embertársain - el tudom képzelni, hogy amikor vlaakinek ilyen munkája van, alig várja, hogy vége legyen a hétnek, különben pedig nem lenne szüksége Kisszombatra...)

Anyway, so it was Lilla Lördag today, and I was at one of my favorite places, Gamla stan - wonderful evening after a sunny day, pleasant spring breeze finally, people are supposed to be out, celebrating Hump Day, and Stockholm is an absolutely gorgeous city; what could be more perfect for a nice, relaxed stroll? That's what people would do in other countries - apparently not here. They were on a hurry: some of them almost running from Gamla stan towards Sergels torg, the others in the opposite direction. As if they were going to work. Or something must have been going on, probably they had to catch the pub or something. Even the tourists disappear by the evening - where are they, instead of admiring all this beauty that a Stockholm night offers?
Na mindegy, ma Kisszombat volt; egyik kedvenc helyemen, Gamla stanban jártam - csodás este egy napsütéses nap után, végre kellemes tavaszi szellő, az embereknek kint kellene lenniük az utcán, megünnepelni a hét közepét, és Stockholm egy abszolút gyönyörű város; mi lenne tökéletesebb egy jó kis könnyed sétánál? Máshol legalábbis ezt teszik - úgy tűnik, itt nem. Rohantak: egyesek majdhogynem futottak a Gamla stan felől a Sergels torg felé, mások meg az ellenkező irányba. Mintha munkába siettek volna. Vagy valami történés volt valahol, biztos el kellett érniük valami vendéglátóegységet. Még a turisták is eltűntek estére - hová lettek, ahelyett, hogy mindazt a szépséget csodálnák, amit a Stockholmi este kínál?

Sunset from Stallbron, Stockholm

Riksdagen (the Swedish Parliament) by night

Mynttorget by night, Stockholm - 2

This was the evening before):
Ez tegnap este volt:

Mynttorget by night, Stockholm - 1

Isn't it amazing? So why people don't enjoy it? Are they already bored with it, or is evening walk an unknown concept here?
Hát nem lenyűgöző? Akkor meg miért nem élvezik az emberek? Már megunták, vagy az esti séta errefelé ismeretlen?


Share/Bookmark

www.andreagerak.com


Do you like to travel? Would love to?

Monday, April 12, 2010

Medieval market in Kungsträdgarden

Középkori vásár a Kungsträdgardenben

Just as today, yesterday was a wonderfully sunny day here in Stockholm, making the medieval market they had at Kungsträdgarden really enjoyable.
Csakúgy mint ma, tegnap is csodásan napos idő volt itt, Stockholmban, ami igazán élvezhetővé tette a középkori vásárt a Kungsträdgardenben

I would put here a short video with this music, but don't know how to upload one here - can someone help me?
Ideraknék egy rövid videót a zenével, de nem tudom, hogy kell feltölteni - tud valaki segíteni? 

Medieval market in Stockholm, 2010 Apr - 12

Medieval market in Stockholm, 2010 Apr - 11

Medieval market in Stockholm, 2010 Apr - 10

Medieval market in Stockholm, 2010 Apr - 9

Medieval market in Stockholm, 2010 Apr - 8

Medieval market in Stockholm, 2010 Apr - 6

More music: unfortunately I missed the name of the band but I enjoyed their music a lot. With my girlfriend, we were trying to figure out though why was the girl on stage, beyond being a decoration... This was the most dancing she was doing, what you can see on this pic.
Még több zene: sajna, lemaradtam a banda nevéről, de élveztem a muzsikájukat. A barátnőmmel találgattuk, mit keresett a lány a színpadon, a dekorációs szerepén túl. Ez volt a leginkább táncnak nevezhető dolog, amit produkált, amit a képen láttok.

Medieval market in Stockholm, 2010 Apr - 5This knight is probably sending a love poem in text message to his Lady... Another one was drinking coke, certainly that is what kept them strong and fit :-))
Ez a lovag valószínűleg egy szerelmesverset sms-ezik a hölgyének... Egy másik meg kólázott; biztosan az tartotta őket jó erőben :-)) 

Medieval market in Stockholm, 2010 Apr - 3

Medieval market in Stockholm, 2010 Apr - 1

I loved this one: the Scandinavian fighter teaching a fellow from the Middle-East or Balkan...
Ez nagyon tetszett: a skandináv harcos tanít egy fickót a Közel-Keletről vagy a Balkánról...

Medieval market in Stockholm, 2010 Apr - 2
And look at those boots! When is there anything new in the world of fashion?
És nézzétek meg azokat a csizmákat! Mikor lesz bármi újdonság is a divat világában?

Medieval market in Stockholm, 2010 Apr - 4

Share/Bookmark

www.andreagerak.com


Do you like to travel? Would love to?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...