Custom Search

Thursday, May 27, 2010

Vernissage on top of the city

Kiállítás a város tetején

(Most of these photos are much better, if you view them large, click on them and go to "All sizes"!
A legtöbb fotó sokkal jobb, ha nagyban nézed meg, kattints rájuk, aztán arra, hogy "All sizes"!)


Off from Slussen metro station, running up the hill to catch a concert by two of my friends, I had to stop for one second - I think it's obvious why:
Kiszálltam a metróból a Slussennél, hogy felszaladjak a hegyre két barátom koncertjére, de meg kellett állnom egy pillanatra - azt hiszem, nyilvánvaló, hogy miért:

3d692aea38a51ac83aa6e20e9d5e4b60

From a little bit higher up (which means some 100 stairs, I always forget how many I have counted):
Egy kicsit magasabbról (ami valami 100 lépcsőt jelent, mindig elfelejtem, mennyit számoltam):

44751befd21e4459a6f4197d3fc8fbac

16758485249b9ebb6a093e2ec1aebe36

And the concert, with Brian Kramer and Mats Qwarfordt (Yonder) giving us the blues. It was especially a cozy moment when they stood up and started walking around in the room, out to the bar, singing and playing, as close to people as it can get. I caught myself almost singing a few seconds duet with Brian when he came to me :-)
És a koncert, Brian Kramerrel és Mats Qwarfordttal (Yonder), akik adták nekünk szépen a bluest. Különösen hangulatos pillanat volt, amikor felálltak, és elkezdtek sétálni a teremben, ki a bárba, énekelve és muzsikálva, olyan közel az emberekhez, amennyire csak lehetett. Azon vettem észre magam, hogy majdnem énekeltem egy pár másodperces duettet Briannel, amikor énhozzám jött :-)

Mats Qwarfordt & Brian Kramer at Jonas Rahm vernissage, Södra Teatern

Unfortunately I missed the other performing artist, John Leo Carter singer-songwriter who played Irish songs, but there was a girl as well, a very humble one (the reason being her illness that grabbed her a short time ago), singing beautifully, and who turned out to be the Blues Queen of Sweden, Jenny Bohman:
Sajnos, lemaradtam a másik fellépő művészről, John Leo Carter énekes-dalszerzőről, aki ír nótákat adott elő, de volt még egy lány is, aki nagyon szerényen viselkedett (betegsége miatt), de gyönyörűen énekelt és akiről később kiderült, hogy nem más mint Svédország blues királynője, Jenny Bohman:

DSC01522_edited

And a little bit of the crowd:
És páran a vendégek közül:

Jonas Rahm vernissage at Södrateatern -1

The vernissage of Jonas Rahm painter (who has also designed the latest solo albums for Brian and Jenny) was on the top floor of Södra Teatern (Southern Theater) (see more of his works on his website).
Jonas Rahm festőművész kiállítása (aki Brian és Jenny legújabb szólóalbumának dizájnját is készítette) a Södra Teatern (Déli Színház) legfelső emeletén volt (nézd meg a munkáit a weboldalán!)
 
The location promises us some wonderful views...
A helyszín csodás kilátást ígér...

DSC01513_edited

DSC01509_edited

DSC01527_edited

After the show, down to Slussen again:
A műsor után újra le, a Slussen felé:

61cbc679f1bc339b7a7599cfbf937efe

DSC01533_edited

Most of the photos are much better, if you view them large, click on them!
A legtöbb fotó sokkal jobb, ha nagyban nézed meg, kattints rájuk!

Share/Bookmark  
www.andreagerak.com

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...