Custom Search

Wednesday, February 03, 2010

The future of Swedish football

It was long ago that in the afternoons we would play football after school and I did quite well as a goalkeeper (did you know this?)
Rég volt, hogy suli után délutánonként fociztunk, és egész jó kapus voltam (tudtátok?)

Today I hardly know anything about this sport (we are talking about association football - hence the word soccer, as I just found it out, and not American football)
Ma alig tudok valamit erről a sportról (labdarúgásról beszélünk, és nem amerikai futballról)

I know there is Zlatan here in Sweden, and Hammerby and AIK in Stockholm and what colors they have.
Tudom, hogy Svédországnak van egy Zlatanja, meg Hammerby és AIK itt, Stockholmban, és melyiknek milyen a színe.

I was walking back from shopping with my oranges and stuff, by the Alvsjö Mässan (Stockholm International Fair) when I met a bunch of boys, running up and down the path, in -4 Celsius. I spoke a bit with their trainer and he said they didn't have any possibilities to train in such a weather, that's why the location. They are so enthusiastic and determined that nothing matters, they want to keep up with their training, in whatever ways they can. Fantastic to see the intention and the activity of these young boys!
Ballagtam hazafelé a bevásárlásból a narancsaimmal és egyebekkel, az Alvsö Mässan mellett (a nemzetközi vásárváros Stockholmban), amikor találkoztam egy csapat sráccal, fel-alá futottak a járdán, a -4 fokban. Beszéltem picit az edzőjükkel, aki elmondta, hogy nincs semmi lehetőségük edzeni ilyen időben, ezért vannak itt. Annyira lelkesek és elszántak, hogy semmi nem számít, edzésben akarnak maradni, bármilyen módon. Fantasztikus volt látni ezeknek a fiúknak a szándékát és aktivitását!

And they were so happy to hear that I wanted to take a photo of them and publish it in my blog! So here you are, presenting the proud junior team of AIK Alvsjö:
És úgy örültek, amikor meghallották, hogy le akarom őket fényképezni, és közzétenni a blogomban! Tehát íme, az AIK Alvsjö büszke ificsapata:Share/Bookmark

www.andreagerak.com

Do you like to travel? Would love to?

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...