Custom Search

Friday, November 18, 2011

Impromptu concert in the subway

Östermalmstorg subway station has a nice dome with unbelievable acoustics. It's interesting to watch how people react to the special sound there. I would think they would go singing, whistling, humming - giving out some noise from their mouth, as the most natural way for a human to make a sound.
No. Most of them just would stomp their feet.
Östermalmstorg metróállomáson van egy hihetetlen akusztikájú kupola. Érdekes megfigyelni az embereket, hogyan reagálnak a különleges hangzásra. Azt gondolnám, hogy elkezdenek énekelni, fütyülni, dúdolni - valami hangot kiadni a szájukból, ami egy emberi lény legtermészetesebb hangkeltő eszköze.
Nem. Legtöbbjük csak dobbant egyet-kettőt a lábával.

So it was a great experience on Wednesday evening to hear a young girl strumming her guitar and singing. I talked with her a bit; she wanted to do a live recording of one of her songs for her album coming out today, recorded at an unusual location. My singer heart went boom; this place is really meant for playing music and singing.
Így aztán nagyszerű élmény volt számomra szerda este, amikor egy fiatal lányt hallottam, amint ott pengette a gitárját és énekelt. Beszéltem vele egy picit; élőfelvételt akart a ma megjelenő albumának egyik dalához, mégpedig egy szokatlan helyszínen. Énekesi szívem megdobbant, hiszen ez a hely zenélésre, éneklésre lett teremtve.

Ladies and Gentlemen, please welcome on stage Edith Backlund, playing Dance In Circles (click on her name for the website and to listen)
Hölgyeim és Uraim, a színpadon Edith Backlund, és a Dance In Circles (kattints a nevére, a weboldalára jutsz, ahol meghallgathatod a dalt)

Impromptu concert in the subway - #1

Impromptu concert in the subway - #2

Impromptu concert in the subway - #31 comment:

Andrea Gerak said...

On a side note: the Swedish text on the ad (which I caught accidentally, it is changing in every few seconds) says: “We gladly trash 11 billions”.

Whatever company is that for, I would gladly see that money spent on music and arts…

///

Csak úgy mellékesen jegyzem meg: a hirdetőtáblán lévő svéd szöveg ezt mondja (amit véletlanül kaptam el, pár másodpercenként változik)
"Szívesen dobunk ki a szemétbe 11 milliárdot"

Akármit is reklámoz, én spec szívesen látnám, ha ezt az összeget zenére, kultúrára fordítanák... (svéd koronáról van szó, kb. x28.-HUF)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...