Custom Search

Sunday, August 01, 2010

On Stockholm Pride

No, don't expect photos of the Stockholm Pride from me which is the biggest event of these weeks here: I think that how and with whom one likes to make love (which is the most intimate thing there is) doesn't belong to the streets and media in loud demonstrations...
Ne várjatok tőlem fotókat a stockholmi melegfelvonulásról, ami pedig hatalmas rendezvény: azt gondolom, hogy az, ki hogyan és kivel szeret szeretkezni (ami a létező legbensőbb magánügy), nem tartozik az utcára és a médiára hangos megnyilvánulások formájában...

The most beautiful thing, LOVE between 2 people, a private matter, becoming reduced to sex and is a public, political and business affair, a very fashionable, over-publicized topic.
A leggyönyörűbb dolog, a két ember közötti SZERELEM leredukálódik szexre, és politika + üzlet válik belőle, egy igen divatos, túllihegett téma.

This is just my personal opinion - and for an opinion like this, one is already considered homophobe here in Sweden and the media would tear apart a public person for such words and that is sick.
Ez csak az én személyes véleményem és egy ilyen véleményért máris homofóbnak bélyegzik meg az embert itt, Svédországban, és a média darabokra szedne érte egy közszereplőt - és az a beteg dolog.

But you are welcome to look around in my previous posts for some awesome pix, and enjoy this beautiful summer Sunday :-)
De nyugodtan nézegessetek szuper képeket a korábbi posztjaimban, és élvezzétek ezt a gyönyörű nyári vasárnapot :-)Share/Bookmark  
www.andreagerak.com
Do you like to travel? Would love to?

1 comment:

Trotter said...

Hi Andrea! Too much «folklore»...

There is a weird post at Blogtrotter Two... Enjoy and have a great Sunday and a gorgeous week ahead!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...