Custom Search

Sunday, November 04, 2012

FBI Visit

FBI látogatás

What a day it was! While half of Stockholm were having Halloween parties, our neighborhood got a visit by FBI, I got a pair of beautiful earrings almost as a present, and in the night, I met Jesus...
Micsoda nap volt! Mialatt fél Stockholm Halloween-buliban volt, mifelénk az FBI tett látogatást, később kaptam egy pár gyönyörű fülbevalót majdnem ajándékba, késő este pedig találkoztam Jézussal... 

First thing first: two black Mercedes vans (only one on the picture) at the riding school just around the corner, 150 meters or so from my place:
Menjünk csak szépen, sorban: két fekete Mercedes mikrobusz (a képen csak az egyik) a sarki lovasiskolánál, tőlünk kb. 150 méterre:

FBI Visit (1)

I couldn't believe my eyes! Yes, the letters FBI on the vans!
Nem hittem a szememnek! Az FBI betűk az autókon! 

Shocked as I was, I went closer, for that was my way to the bus, and what did I see:
Sokkba esve mentem közelebb, mert az utam arra vezetett a buszhoz, és mit láttam:

FBI Visit (2)

Real Estate Construction Industry, in Pitea
Ingatlanépítő Ipar, Pitea-ban 

One more pearl of Swedish language :-)
A svéd nyelvhasználat újabb gyöngyszeme :-)

(And the real FBI should simply ignore my previous post, about the $43 trillion debt lawsuit in the US)
A valódi FBI pedig csak szépen figyelmen kívül hagyhatja az előző bejegyzésemet, az amerikai 43 billió dolláros perről)


Get free wallpapers / Ingyen háttérképek:


Buy photos:

      

1 comment:

Trotter said...

Hi Andrea! Amazing post!!

Hope you are having a great season! Sorry for the absence, but 2012 was definitely a difficult year here in Portugal, and even worse for me...
Wish you a very Happy 2013, and enjoy Grenada in Blogtrotter Two!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...