Custom Search

Saturday, June 12, 2010

Lamborghinis and Batmobil for KISS

After AC/DC a few days ago, KISS is in Stockholm and Kool & the Gang too!. Yesterday the legendary boys with the masks met fans for a little party.
Néhány nappal ezelőtt az AC/DC járt Stockholmban, most pedig a KISS van itt és a Kool & The Gang! Tegnap a legendás maszkos fiúk buliztak egy kicsit a rajongókkal. (Talán régimódi vagyok? de a partizás nem áll a nyelvemre, a partizánra asszociálok róla...)

They stay at Grand Hotel, where a crowd of fans, seemingly VIPs, reporters and accidental passers by (like myself in this case) gathered, clicking their cameras industriously.
A Grand Hotelben laknak, ahol rajongók, minden bizonnyal VIP-k, riporterek és arra vetődő járókelők (mint jómagam ebben az esetben) gyűltek össze, szorgalmasan kattintgatva kameráikat.  

There was certainly a reason for all the flash lights: a couple of exclusive Lamborghinis (pronounce: lahm-bohr-ghee-nee, not with "gee"!!!) - AND a Batmobile!
Alapos indoka volt a sok vakuzásnak: egy pár exkluzív Lamborghini (ejtsd: "lam-bor-gi-ni", és nem "dzsi"!!!) - ÉS egy Batmobil!

The band took these beauties to Café Opera (which is about 3 min walk...), and the Batmobile was for Gene Simmons' son.
A banda ezekkel a gyönyörűségekkel ment át a Café Operába (ami 3 percnyi séta), a denevérautó pedig Gene Simmons fiának dukált.   

Lamborghini for the KISS in Stockholm - 1

Lamborghini for the KISS in Stockholm - 3

Lamborghini for the KISS in Stockholm - 2

Lamborghini for the KISS in Stockholm - 4

The Batmobile front:
A Batmobil eleje:

Batmobile - 1

With the obligatory babes:
A kötelező csajokkal:

Batmobile - 2

One more of the rear:
Még egy a hátuljáról:

Batmobile - 4

And the whole thing:
És az egész:

Batmobile - 3

BTW, just as a side note: the tabloid Expressen reported it as "Chaos around KISS", saying things like they left the hotel "with more than one hour delay, at 11pm" (the caravan in fact left around 9:45, I was keeping an eye on my watch, wanted to check out a concert that started at 10...), "several police patrols had to be called to try to keep order of the hundreds of fans crowded outside" (I have not even seen ONE police man, at least not in uniform, and yes, it was maybe a crowd of 100-150 people, all together...), "when the boys sat in the special cars, a chaos broke out" and "the police had to disperse the crowd so that the caravan could drive away" (WHAT? there was no any problem, I haven't even heard any girls screaming or such, no tumultuous scene, no any police intervention - in fact, I was busy with taking photos of one car, when I had to recognize at all that the boys were already in the other cars and drove off, didn't even have time to find a good spot and set my camera to video mode...)

Mere BS, excuse my French, Expressen! Once I read somebody called the mainstream media "merchants of chaos" - well, wouldn't this be a perfect example of that? Which makes me think of what else is true of all that they write...

Csak úgy mellesleg: az Expressen nevű bulvárlap úgy számolt be erről az eseményről, hogy "Káosz a KISS körül", ilyesmiket állítva, hogy este 11-kor hagyták el a szállodát, több mint egy óra késéssel" (valójában 9:45 körül; figyeltem az órámat, mert oda akartam érni egy 10-kor kezdődő koncertre...), "több rendőri egységet ki kellett vezényelni az összegyűlt többszázas tömeg megfékezésére" (EGYETLENEGY rendőrt sem láttam, legalábbis egyenruhásat nem, és igen, volt ott vagy összesen 100-150 ember...), "amikor a fiúk beültek a különleges autókba, káosz tört ki", és "a rendőrségnek fell kellett oszlatnia a tömeget, hogy a karaván elindulhasson" (Mi-i-i? semmi probléma nem volt, nem hallottam lányokat sikítozni vagy hasonlókat, nem volt tömegjelenet, egyáltalán semmilyen rendőri beavatkozás - szépen elbíbelődtem, hogy fotózzam az egyik autót, amikor észrevettem, a srácok már beültek a többibe, és elindultak; még arra se volt időm, hogy találjak egy jó helyet, és videóra állítsam a gépemet...)

Baromság, már bocs, Expressen! Egyszer olvastam, hogy valaki "a káosz kalmárainak" nevezte a mainstream médiát - hát, ez nem volna tökéletes példa erre? Ami elgondolkoztat: vajon mi igaz mindabból, amiket írnak?

I guess the two KISS concerts will be awesome, though, tonight at Stockholm's Stadium, tomorrow in Malmö's.
De gondolom, a két KISS koncert szuper lesz; ma a stockholmi stadionban, holnap a malmöiben.


Photo licensing, business enquiries, general requests or questions that wouldn't fit into a comment here: gerakandrea@gmail.com

--


Psst! Travel (and life) is much easier, if you have this info:Photo products and Licensing:

      

If you don't find what you are looking for, please email me, also for business enquiries, performing, interview or general requests, questions that wouldn't fit into a comment: 
gerakandrea@gmail.com

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...