Custom Search

Friday, January 01, 2010

Gott Nytt Ar! Happy New Year!

Watched the Midnight fireworks from Slussen (more exactly: Katarinavägen).
Az éjféli tüzijátékot a Slussenről  (pontosabban: Katarinavägenről) néztem.

This time Slussen was sealed off from traffic and at the gates people had to go through a light security check ("Do you have fireworks with you?")
Ezalkalommal lezárták a Slussent, és a népnek egy könnyed biztonsági ellenőrzésen kellett átesni a kapuknál: ("Van nálad petárda?")

The band didn't lock me there to stay for more than 5 minutes, but I did admire that they were playing and singing live in the cold.
A zenekar nem volt képes engem 5 percnél tovább ott tartani, de csodáltam azt, hogy ebben a hidegben valóban élőben játszottak és énekeltek.


The other side of the square...:
A tér másik oldala...:


My little camera can't really handle fireworks, not even night pictures, so that's all you get for now:
A kis gépem nem bír el a tüzijátékokkal, még éjszakai képekkel is alig, úgyhogy most csak ennyit kaptok:

Birka Cruises (sounds funny in Hungarian: birka means sheep... :-))) should pay me for this pic, though...
A Birka Cruises (hajózási társaság, ne nevessetek a néven, így hívják :-))) viszont fizethetne nekem a képért. 

I was not too much impressed by the fireworks itself, I have seen much more spectacular one in a small Portugal village for instance, 20 years ago or so, when I was there for a folk dance festival with the Bartók Dance Ensemble, not to mention the August 20 shows in Budapest...
Maga a tüzijáték nem tett rám igazán nagy benyomást: sokkal látványosabbakban is volt már részem, például egy kis portugál faluban kb. 20 éve, amikor egy néptáncfesztiválon voltam ott a Bartókkal, nem beszélve a budapesti augusztus 20-i csodákról...

But Stockholm is gorgeous anyway!
De Stockholm mindenesetre álomszép!

Share/Bookmark

www.andreagerak.com

1 comment:

GMG said...

Hi Andrea! Happy New Year!!

Meanwhile Blogtrotter has reached 500 posts on all blogs with some views of «La Petite France, Strasbourg», truly missing your comments! Enjoy and have a first great week in 2010!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...